#ФудбалНаПрва është një iniciativë e nisur në mediat sociale nga Klubi i Futbollit Osogovo, por gjithashtu e mbështetur nga shumica e klubeve të futbollit, tifozëve dhe të dashuruarve të futbollit. Ideja për krijimin e kësaj sfide është ngritja e vetëdijes në mesin e kompanive kombëtare të transmetimit publik në mënyrë që të promovohet liga lokale, kompanitë të eksplorojnë mundësitë për reklama televizive, sponsorizim dhe mbështetje financiare të klubeve, si dhe mundësinë e informimit të tifozëve dhe audiencës për cilësinë e ekipeve, lojtarëve dhe ligës.

Kjo nuk është vetëm një thirrje dhe një sfidë për kompanitë e mediave televizive dhe federatën e futbollit të Maqedonisë për t’u përfshirë në transmetimin e ndeshjeve televizive, por edhe për vetë klubet që të marrin një rol aktiv në arritjen e këtij qëllimi.

Për transmetimin e një ndeshje në TV, është e nevojshme që të ketë një infrastrukturë, vende për kamerat, lidhje të qëndrueshme me priza, duke siguruar një kënd mediatik ku lojtarët do të japin deklarata para dhe pas ndeshjeve, si dhe një sallë konferencash për deklaratat zyrtare dhe njoftimet nga klubet. Duke pranuar këtë ide, klubet janë të angazhuara për të organizuar të gjithë procesin për të bërë transmetimin e TV.

Tani për tani, kjo sfidë dhe ide mbështetet nga klubet e mëposhtme:

“Çfarë duam?

 • Transmetimin e ndeshjeve të 1.MFL, Kupën e Maqedonisë, si dhe ngjarjet kryesore të 2.MFL
 • Transmetimi i ndeshjeve derbi me kamera nga të gjitha kahjet kurse transmetimi i ndeshjeve tjera me më së paku 2 kamera.
 • Studio e hapur me skenar të planifikuar para dhe pas çdo raundi, mundësinë për të pasur ekspertë, lojtarë dhe tifozë si mysafirë
 • Vështrim i përgjithshëm statistikor i ligës
 • Përmbledhje dhe zgjedhja të më të mirës në secilën kategori
 • Interaktiviteti dhe lojërat me mysafirët dhe publikun
 • Promovimi i futbollit të Maqedonisë

Çfarë marrim?

 • Publik më i madh në ndeshjet e futbollit
 • Sponsorë dhe më shumë financa në klubet si dhe në shtëpitë mediatike që zgjedhin të transmetojnë
 • Përmirësimi i infrastrukturës së stadiumit
 • Përmirësimi i cilësisë së futbollit në Maqedoni
 • Sjellja e audiencës përsëri në stadiume
 • Ndërveprimet ndërmjet klubeve dhe spektatorëve

Ne po përshëndesim përpjekjet e FFM dhe “Skenderovski Production” për të ofruar streaming në internet, por kjo nuk përmbush përmbushjen e plotë të një federate profesionale në bashkëpunim me një shërbim publik televiziv. Ne jemi duke i kërkuar audiencë të jetë më i përditësuar dhe direkt për të përfshirë në lojë që ne të gjithë e duam dhe në lojë që na bashkojnë!

Merrni pjesë në këtë fushatë! Na mbështetni!

Ne inkurajojmë të gjitha klubet e futbollit dhe personat që duan të na mbështesin publikisht në këtë ide për ta bërë këtë duke përdorur hashtag #ФудбалНаПрва (që do të thotë FootballOnTV ose BroadcastingFootball) në mediat sociale, të bashkohen në Twitter me sugjerime dhe komente, si dhe të ndjekin të gjithë progresin e kësaj sfide për kompanitë transmetuese publike të përmendura dhe FFM.

kontaktoni: fudbalnaprva@gmail.com

Komentet e Twitter #ФудбалНаПрва

Partnerët